Tag: bệnh trên cây cà phê

Các bệnh phổ biến trên cây cà phê

Các bệnh phổ biến trên cây cà phê

Các bệnh phổ biến trên cây cà phê Bệnh vàng lá thối rễ trên cây cà phê     Vườn cây cà phê 3 năm có hiện tượng vàng lá nhìn giống như cây bị úng nước cuối cùng là chuyển màu trắng bạc bệnh đã lây lan trên 80% vườn […]