Tag: rau má

Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp

Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp

(Trích dịch từ nguyên bản Anh ngữ của Báo The Northern Stars trong quyển Arthritis and Paradoxycal ông Russ Maslen, do ông Thượng Công Huân ở Mount Pritchard tặng) Lời người viết : Tháng 12 năm 2003 vừa qua, Trong chương trình phóng sự hàng ngày The Current Affair của […]