Cây ăn trái

Giống đậu bắp Đông Anh

1. Nguồn gốc: Giống Đậu bắp Đông Anh có nguồn gốc địa phương ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Đậu bắp Đông Anh
Đậu bắp Đông Anh

2. Đặc điểm chính
– Đặc điểm hình thái lá, thân: dạng lá có thùy, số thùy lá là trung bình (5), màu sắc lá xanh, chiều dài lá trung bình (25 – 30 cm), lông trên cây ngắn, chiều cao cây giai đoạn ra hoa là 100 – 150 cm, chiều cao cây giai đoạn khô là 210 – 230 cm.
– Đặc điểm hình thái hoa, quả, hạt: màu cánh hoa vàng, chấm sọc trên cánh hoa nhỏ, màu phấn hoa vàng, số khía quả 5, chất lượng quả thương phẩm ngọt, màu sắc quả thương phẩm xanh, dạng quả hình nón, dạng hạt là tròn, lông hạt dày, màu hạt xám nhạt.
– Các yếu tố cấu thành năng suất: số quả trên cây 150 – 200 quả, , dài quả thương phẩm từ 10 – 12 cm, rộng quả thương phẩm 2 – 2,5 cm, rộng quả khô từ 3 – 3,5 cm, dài quả khô từ 10 – 10,5 cm.

Giống đậu bắp Đông Anh cho năng xuất quả cao
Giống đậu bắp Đông Anh cho năng xuất quả cao

3. Thời vụ, thời gian sinh trưởng qua các giai đoạn
– Thời vụ: từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch,
– Thời gian sinh trưởng 230 – 250 ngày, thời gian từ gieo đến khi cây ra hoa 40 – 45 ngày, thời gian từ gieo đến thu quả thương phẩm đầu tiên là 45 – 55 ngày, chiều cao cây 210 – 230 cm, chiều rộng lá trung bình ( 20 – 25 cm).

Nguyễn Thị Sen, Hồ Thị Minh

Nguồn: prc.org.vn