Bạn có thể bảo quả nước lá ổi đun sôi trong tủ lạnh để dùng dần.

Bạn có thể bảo quả nước lá ổi đun sôi trong tủ lạnh để dùng dần.

Bạn có thể bảo quả nước lá ổi đun sôi trong tủ lạnh để dùng dần.